24 Foods' Mart

no image

24 Foods' Mart jest firmą oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Grocery Store. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2012-04-24, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. 24 Foods' Mart znajduje się w Chicago, przy 360 N Laramie Ave, kod pocztowy 60644. Lokal operuje w oparciu o pozwolenie nr 2151953. Jego dokładna lokalizacja to 41 88732680687123 szerokości oraz -87 7554634563705 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...