A Sweet Spot, Inc

no image

A Sweet Spot, Inc jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-01-27, przyznając mu stopień ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. A Sweet Spot, Inc znajduje się w Chicago, pod adresem 4806 N Christiana Ave, kod pocztowy 60625. Podmiot działa w oparciu o licencję nr 1916333. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 96867415066672 szerokości i -87 71230026500567 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...