Argo Tea Cafe

no image

Argo Tea Cafe jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-08-26, nadając mu poziom ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Argo Tea Cafe mieści się w Chicago, pod adresem 233 S Wacker Dr, kod pocztowy 60606. Lokal operuje w oparciu o zezwolenie nr 1985331. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 87856015362371 szerokości oraz -87 63652387205532 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...