Blockbuster Video 17395

no image

Blockbuster Video 17395 jest instytucją dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii blockbuster video. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2012-05-03, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. Blockbuster Video 17395 mieści się w Chicago, pod adresem 1303 N Milwaukee Ave, kod pocztowy 60622. Punkt działa w oparciu o zezwolenie nr 1092849. Jego dokładna lokalizacja to 41 90541120887748 szerokości geograficznej oraz -87 66945823780007 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...