Chick-Fil-A

no image

Chick-Fil-A jest jednostką oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2014-05-19, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. Chick-Fil-A znajduje się w Chicago, przy 25 E Pearson St, kod pocztowy 60611. Punkt działa w oparciu o zezwolenie nr 2093836. Jego szczegółowe położenie to 41 89742660194131 szerokości i -87 62711022579533 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...