Chiscream

no image

Chiscream jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Mobile Food Dispenser. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2012-06-04, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Chiscream znajduje się w Chicago, pod adresem 324 N Leavitt St, kod pocztowy 60612. Obiekt działa w oparciu o licencję nr 2152278. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 88743405025222 szerokości oraz -87 68184949426895 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...