Congress Pizza

no image

Congress Pizza jest jednostką świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2014-11-04, przyznając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. Congress Pizza mieści się w Chicago, pod adresem 2033 N Milwaukee Ave, kod pocztowy 60647. Punkt działa w oparciu o pozwolenie nr 1980017. Jego dokładne położenie to 41 91826595568358 szerokości oraz -87 68952838043421 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...