Delightful Pastries

no image

Delightful Pastries jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Bakery. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2013-01-25, przyznając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Delightful Pastries mieści się w Chicago, przy 1710 N Wells St, kod pocztowy 60614. Lokal działa w oparciu o licencję nr 2003000. Jego dokładna lokalizacja to 41 9132219249402 szerokości oraz -87 63492238182171 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...