Downtown Bp & Subway

no image

Downtown Bp & Subway jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2013-01-03, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Downtown Bp & Subway mieści się w Chicago, pod adresem 750 N Wells St, kod pocztowy 60610. Obiekt działa w oparciu o pozwolenie nr 69147. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 896335734311876 szerokości oraz -87 63434063447279 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...