Foodsmart

no image

Foodsmart jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Grocery Store. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2014-12-05, nadając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Foodsmart mieści się w Chicago, przy 2901 W Armitage Ave, kod pocztowy 60647. Podmiot operuje w oparciu o licencję nr 1474028. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 91735854510604 szerokości geograficznej oraz -87 69934106867798 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...