Galway Arms

no image

Galway Arms jest jednostką oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2013-01-23, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Galway Arms znajduje się w Chicago, pod adresem 2440-2442 N Clark St, kod pocztowy 60614. Punkt działa w oparciu o licencję nr 49336. Jego dokładna lokalizacja to 41 92660482392973 szerokości oraz -87 64125865836216 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...