Gateway Newstands

no image

Gateway Newstands jest firmą świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Grocery Store. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2013-11-05, nadając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Gateway Newstands mieści się w Chicago, przy 180 N La Salle St, kod pocztowy 60601. Punkt operuje w oparciu o licencję nr 2107905. Jego dokładna lokalizacja to 41 8854443881431 szerokości oraz -87 6325821348462 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...