Hands On Inc

no image

Hands On Inc jest jednostką świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2013-10-11, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Hands On Inc mieści się w Chicago, pod adresem 7117-7119 W Addison St, kod pocztowy 60634. Obiekt operuje w oparciu o licencję nr 2124558. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 94521290854801 szerokości oraz -87 80400170314375 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...