Hatsu Hana Japanese Restaurant

no image

Hatsu Hana Japanese Restaurant jest jednostką świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2014-03-10, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Hatsu Hana Japanese Restaurant mieści się w Chicago, przy 3136 N Broadway, kod pocztowy 60657. Obiekt działa w oparciu o zezwolenie nr 1960109. Jego dokładna lokalizacja to 41 93877852533577 szerokości i -87 64450311758098 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...