Hoe Toy Restaurant

no image

Hoe Toy Restaurant jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2013-02-20, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Hoe Toy Restaurant mieści się w Chicago, przy 8559 S Stony Island Ave, kod pocztowy 60617. Punkt operuje w oparciu o pozwolenie nr 1491022. Jego szczegółowe położenie to 41.738782134570904 szerokości i -87.58510296843984 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...