Hudson News

no image

Hudson News jest instytucją dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy STORE. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2013-10-04, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. Hudson News mieści się w Chicago, pod adresem 11601 W Touhy Ave, kod pocztowy 60666. Podmiot operuje w oparciu o licencję nr 2289525. Jego szczegółowa lokalizacja to 42 008536400868735 szerokości oraz -87 91442843927047 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...