Istanbul Restaurant

no image

Istanbul Restaurant jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-05-25, nadając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Istanbul Restaurant mieści się w Chicago, pod adresem 3611-3617 N Broadway, kod pocztowy 60613. Podmiot operuje w oparciu o zezwolenie nr 1976095. Jego dokładne położenie to 41.94773174730859 szerokości oraz -87.64734303203468 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...