Jimmy Johns

no image

Jimmy Johns jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2011-08-29, przyznając mu stopień ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. Jimmy Johns mieści się w Chicago, pod adresem 2231 N Lincoln Ave, kod pocztowy 60614. Podmiot działa w oparciu o zezwolenie nr 2093646. Jego dokładna lokalizacja to 41 92268910988196 szerokości i -87 64469333563137 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...