Jj Peppers Food Store

no image

Jj Peppers Food Store jest firmą oferującą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Grocery Store. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2010-06-09, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. Jj Peppers Food Store znajduje się w Chicago, przy 3555 N Central Ave, kod pocztowy 60634. Podmiot operuje w oparciu o zezwolenie nr 1094878. Jego szczegółowe położenie to 41 94571656305218 szerokości oraz -87 76660329761108 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...