Kolatek's Bakery Inc

no image

Kolatek's Bakery Inc jest instytucją dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Grocery Store. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2014-01-13, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Kolatek's Bakery Inc mieści się w Chicago, pod adresem 2445 N Harlem Ave, kod pocztowy 60707. Obiekt działa w oparciu o zezwolenie nr 42528. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 92482332847336 szerokości oraz -87 8061343543856 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...