Masu

no image

Masu jest jednostką świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-03-25, nadając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, a 3 - najmniejsze. Masu mieści się w Chicago, przy 1969 N Halsted Ave, kod pocztowy 60614. Lokal operuje w oparciu o pozwolenie nr 2008848. Jego szczegółowe położenie to 41 917916818190015 szerokości i -87 64835076816347 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...