Moreno's Restaurant

no image

Moreno's Restaurant jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-11-18, nadając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. Moreno's Restaurant mieści się w Chicago, pod adresem 2459 S Homan Ave, kod pocztowy 60623. Podmiot operuje w oparciu o pozwolenie nr 1739103. Jego dokładne położenie to 41 84635540148372 szerokości oraz -87 70981611899299 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...