Nico's Playhouse

no image

Nico's Playhouse jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Daycare Above and Under 2 Years. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-08-30, nadając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Nico's Playhouse mieści się w Chicago, pod adresem 1855 W 95Th St, kod pocztowy 60643. Lokal działa w oparciu o zezwolenie nr 45419. Jego szczegółowe położenie to 41 72100921563706 szerokości oraz -87 66955850271017 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...