Omni Chicago Hotel

no image

Omni Chicago Hotel jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2010-10-21, przyznając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. Omni Chicago Hotel znajduje się w Chicago, pod adresem 674-678 N Michigan Ave, kod pocztowy 60611. Podmiot działa w oparciu o pozwolenie nr 33152. Jego szczegółowa lokalizacja to 41.89475436857259 szerokości oraz -87.6243943466027 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...