Pita Grill

no image

Pita Grill jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2011-09-26, przyznając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Pita Grill mieści się w Chicago, pod adresem 3051 N Central Ave, kod pocztowy 60634. Podmiot działa w oparciu o pozwolenie nr 2115281. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 93634639171172 szerokości geograficznej oraz -87 7662738608153 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...