Preferred Prime Meat Company

no image

Preferred Prime Meat Company jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Wholesale. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2010-12-10, nadając mu poziom ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Preferred Prime Meat Company znajduje się w Chicago, przy 4405 W Ann Lurie Pl, kod pocztowy 60632. Obiekt działa w oparciu o licencję nr 2069351. Jego szczegółowe położenie to 41.81610332697548 szerokości i -87.73373857867595 długości .

Bubbles Shooter

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...