Primos Pizza

no image

Primos Pizza jest firmą świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2010-06-15, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Primos Pizza znajduje się w Chicago, pod adresem 816 W Van Buren St, kod pocztowy 60607. Lokal operuje w oparciu o pozwolenie nr 1932904. Jego szczegółowa lokalizacja to 41.876769809861614 szerokości i -87.64796314932889 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...