Renaldi's Pizza

no image

Renaldi's Pizza jest firmą oferującą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2014-02-24, przyznając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Renaldi's Pizza znajduje się w Chicago, przy 2827-2831 N Broadway, kod pocztowy 60657. Obiekt działa w oparciu o pozwolenie nr 2252464. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 933535705306504 szerokości geograficznej i -87 64454292702328 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...