Restaurante Sabores Inc

no image

Restaurante Sabores Inc jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2011-12-13, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Restaurante Sabores Inc znajduje się w Chicago, przy 1922 W 47Th St, kod pocztowy 60609. Lokal operuje w oparciu o pozwolenie nr 2125890. Jego szczegółowa lokalizacja to 41.80863178937179 szerokości geograficznej i -87.67332051242929 długości geograficznej.

Mielno

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...