Salud Es Vida

no image

Salud Es Vida jest firmą świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2014-08-21, przyznając mu poziom ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Salud Es Vida znajduje się w Chicago, pod adresem 2151 W Cermak Rd, kod pocztowy 60608. Punkt operuje w oparciu o pozwolenie nr 2234228. Jego szczegółowe położenie to 41.85199480423206 szerokości oraz -87.68031324904591 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...