Schwab Rehab Hospital&care Net

no image

Schwab Rehab Hospital&care Net jest jednostką świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Hospital. Inspekcję w punkcie przeprowadzono w dniu 2012-10-25, nadając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Schwab Rehab Hospital&care Net mieści się w Chicago, pod adresem 1401 S California Ave, kod pocztowy 60608. Punkt działa w oparciu o pozwolenie nr 40454.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...