Selina's Food Mart

no image

Selina's Food Mart jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2012-02-24, przyznając mu stopień ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Selina's Food Mart mieści się w Chicago, pod adresem 5000 S Ashland Ave, kod pocztowy 60609. Lokal działa w oparciu o pozwolenie nr 1767767. Jego szczegółowe położenie to 41 80304683982212 szerokości geograficznej i -87 66496864366974 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...