South China Kitchen Inc

no image

South China Kitchen Inc jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona sklasyfikowana jako Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2012-02-16, nadając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. South China Kitchen Inc mieści się w Chicago, przy 11631 S Halsted St, kod pocztowy 60628. Punkt operuje w oparciu o licencję nr 1121241. Jego szczegółowe położenie to 41 6829342126596 szerokości i -87 64193426827532 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...