Suppreme Catering

no image

Suppreme Catering jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Mobile Food Dispenser. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2011-04-06, nadając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Suppreme Catering mieści się w Maywood, przy 1900 Maywood Dr, kod pocztowy 60153. Obiekt działa w oparciu o zezwolenie nr 1953292.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...