Sweet D's Diner

no image

Sweet D's Diner jest instytucją oferującą usługi gastronomiczne. Inspekcję w lokalu przeprowadzono dnia 2013-12-03, nadając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Sweet D's Diner mieści się w Chicago, przy 208 E 51St St, kod pocztowy 60615. Obiekt operuje w oparciu o licencję nr 1446869. Jego dokładne położenie to 41 802143777065304 szerokości oraz -87 62060618418174 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...