Taco Stop

no image

Taco Stop jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2012-05-01, przyznając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Taco Stop mieści się w Chicago, pod adresem 2550 W Addison St, kod pocztowy 60618. Punkt działa w oparciu o pozwolenie nr 1964069. Jego szczegółowa lokalizacja to 41 94682721814422 szerokości geograficznej oraz -87 69268373740718 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...