The Clare At Water Tower

no image

The Clare At Water Tower jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Long Term Care. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2011-05-03, nadając mu poziom ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. The Clare At Water Tower znajduje się w Chicago, przy 55 E Pearson St, kod pocztowy 60611. Punkt operuje w oparciu o zezwolenie nr 1926935. Jego dokładna lokalizacja to 41.8974381950521 szerokości oraz -87.62602037433696 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...