Thunderbird Catering

no image

Thunderbird Catering jest jednostką dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2012-06-20, nadając mu poziom ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, a 3 - najmniejsze. Thunderbird Catering mieści się w Chicago, pod adresem 1204 W 36Th Pl, kod pocztowy 60609. Punkt operuje w oparciu o pozwolenie nr 1476794. Jego dokładna lokalizacja to 41 82809412610231 szerokości geograficznej oraz -87 65585369468056 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...