Tokyo Lunch Boxes & Catering

no image

Tokyo Lunch Boxes & Catering jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono dnia 2012-10-17, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe zagrożenie, zaś 3 - najmniejsze. Tokyo Lunch Boxes & Catering znajduje się w Chicago, pod adresem 111 E Wacker Dr, kod pocztowy 60601. Punkt działa w oparciu o pozwolenie nr 1272246. Jego dokładna lokalizacja to 41 88807942610461 szerokości i -87 62404736976374 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...