Trader Joe's

no image

Trader Joe's jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii Grocery Store. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2012-10-19, nadając mu poziom ryzyka Risk 2 (Medium), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Trader Joe's mieści się w Chicago, przy 3745 N Lincoln Ave, kod pocztowy 60613. Lokal operuje w oparciu o licencję nr 1991799. Jego dokładna lokalizacja to 41 94996117114196 szerokości geograficznej oraz -87 67567112925495 długości geograficznej.

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...