Uncle Remus Restaurant Inc

no image

Uncle Remus Restaurant Inc jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy Restaurant. Inspekcję w obiekcie przeprowadzono w dniu 2011-08-23, przyznając mu stopień ryzyka Risk 1 (High), gdzie stosowaną skalą jest od 1 do 3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. Uncle Remus Restaurant Inc mieści się w Chicago, pod adresem 5611 W Madison St, kod pocztowy 60644. Punkt operuje w oparciu o licencję nr 1225256. Jego dokładna lokalizacja to 41 88012912838634 szerokości oraz -87 7653505615471 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...