World Wide Produce, Inc.

no image

World Wide Produce, Inc. jest instytucją dostarczającą usługi gastronomiczne. Inspekcję w punkcie przeprowadzono dnia 2012-09-14, przyznając mu stopień ryzyka Risk 3 (Low), gdzie stosowaną skalą jest 1-3, gdzie 1 to największe ryzyko, zaś 3 - najmniejsze. World Wide Produce, Inc. mieści się w Chicago, przy 2404 S Wolcott Ave, kod pocztowy 60608. Podmiot działa w oparciu o licencję nr 1619705. Jego dokładna lokalizacja to 41.848324655385355 szerokości i -87.67343415669363 długości .

Flying Saucer screen

Flying Saucer

Flying Saucer jest firmą dostarczającą usługi gastronomiczne. Została ona zakwalifikowana do kategorii...
Barrio Urban Taqueria screen

Barrio Urban Taqueria

Barrio Urban Taqueria jest instytucją świadczącą usługi gastronomiczne. Została ona przyporządkowana do grupy...